Ste na arhivskih straneh, ki se od januarja 2021 ne osvežujejo oziroma dopolnjujejo več. Za veljavno vsebino obiščite www.stud-dom-lj.si.
Študentski dom Ljubljana | Invalidi

Invalidi

Nahajate se tukaj

Posebna pozornost je namenjena tudi nastanitvi različnih kategorij invalidov in po potrebi tudi njihovim spremljevalcem. V Domu 5 in še v nekaterih so posebne sobe za invalide na vozički, kjer je poseben standard in oprema. Sprejeti so pod enakimi pogoji kot ostali študentje,le pri vselitvi imajo prednost pri razporeditvi na njihov fond.

Lažji invalidi so nastanjeni znotraj  posameznih domov, med ostalimi študenti. Skupno je njim namenjenih 50 stanovanjskih enot. V domovih biva več kot 100 študentov s posebnimi potrebami.

Samoorganizirani so v klubu invalidov in tesno sodelujejo z Društvom študentov invalidov Slovenije, posebno pri urejanju njihovega položaja.