Ste na arhivskih straneh, ki se od januarja 2021 ne osvežujejo oziroma dopolnjujejo več. Za veljavno vsebino obiščite www.stud-dom-lj.si.
Študentski dom Ljubljana | Razpisi

Razpisi

Nahajate se tukaj

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021

 

Vsebina razpisa:

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja.

II. Dodeljevanje subvencije.

III. Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila).

IV. Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila).

V. Obveščanje študentov.

VI.Predvideno število ležišč za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih.

VII. Naslovi pisarn za študentske domove.

VIII. Kontakt za pomoč študentom.

 

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Rok za oddajo prošnje je 17. 08. 2020.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 17. 08. 2020. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 17. 08. 2020, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. 08. 2020 v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.
 3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 17. avgusta 2020. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. 08. 2020 in
 2. prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 17. 08. 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 21. 08. 2020.
 3. prošnja, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 17. avgusta 2020.

Po pošti, na naslov:

Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p. 99
1001 Ljubljana

Osebno na naslov:

Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
1000 Ljubljana

Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave:

Študentom je za vse dodatne informacije glede navedenega razpisa na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

V primeru težav z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter za vsebinsko pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge se lahko obrnete na Enotni kontakti center na telefonsko številko 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki) ali na e-naslov ekc@gov.si.

Veljavnost: Od 15. 7. 2020 do 17. 8. 2020.

Povezava do razpisa in prijave na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje

PriponkaVelikost
Datoteka Razpis bivanje 2020/2162.39 KB
Javni razpisi

RAZPIS za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih in dijaških domovih za študijsko leto 2020/2021

 

Vsebina razpisa

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanje II. Dodeljevanje subvencije III. Prošnja za sprejem IV. Obveščanje študentov V. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih VI. Naslovi pisarn za študentske domove

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu >Prošnja za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2020/2021<. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Prošnjo za sprejem študent lahko odda kadarkoli med študijskim letom.

Prošnjo za podaljšanje študent lahko odda najkasneje do 17. avgusta 2020.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

PriponkaVelikost
Datoteka Razpis SLO29.35 KB
Datoteka Razpis ANG27.44 KB
Datoteka Obrazec SLO26.38 KB
Datoteka Obrazec ANG25.15 KB
Javni razpisi

Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2020/21

Objavljen je javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2020/21.

Prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja se odda na obrazcu priloženemu razpisu. Prošnja mora biti oddana v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno prevedene v slovenščino. Na obrazcu je treba obvezno navesti naslov v Republiki Sloveniji za dostavo pošte po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Vsebina razpisa:

 1. Pogoji in merila za bivanje.
 2. Predvideno število prostih mest za sprejem, podaljšanje bivanja, čas in cena bivanja.
 3. Prošnja za sprejem, prošnja za podaljšanje bivanja, naslov in rok za oddajo ter priloge.
 4. Obveščanje študentov.

Naslov in rok za oddajo vlog:

Mladi raziskovalci in štipendisti pošljejo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja priporočeno po pošti najpozneje do četrtka, 15. oktobra 2020, na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Komisija za sprejem
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

z označbo "NE ODPIRAJ - VLOGA ZA SPREJEM/PODALJŠANJE BIVANJA V ŠDL-DPL".

Veljavnost:
Od 15. 7. 2020 do 15. 10. 2020

Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave:

Za dodatne informacije glede navedenega razpisa je na razpolago Sprejemna pisarna Doma podiplomcev na telefonski številki (01) 580 56 01 v času uradnih (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali na elektronskem naslovu kaja.manndic@stud-dom-lj.si.

Javni razpisi

Public call for admission and extension of stay of young researchers and scholarship holders in the public institution Študentski dom Ljubljana for the academic year 2020/21

Public call for admission and extension of stay of young researchers and scholarship holders in the public institution Študentski dom Ljubljana for the academic year 2020/21 has been published.

The application for admission and extension of stay must be submitted on the form attached to the call. The application must be submitted in Slovene, and all attachments must be officially translated into Slovene. The form must state the address in the Republic of Slovenia for the delivery of mail in accordance with the provisions of the General Administrative Procedure Act.

Content of the call:

I. Conditions and criteria for residence.
II. Estimated number of available posts for residence, extension of stay, time, and price of stay.
III. Method of application and deadline for submitting the application.
IV. Informing students.

Address and deadline for applications:

Young researchers and scholarship holders shall send an application for admission or extension of stay by registered mail no later than Thursday, October 15th 2020, to:

Študentski dom Ljubljana
Komisija za sprejem
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

marked "DO NOT OPEN - APPLICATION FOR ADMISSION / EXTENSION OF STAY IN ŠDL-DPL".

Validity:

From July 13th  until October 15th 2020.

Additional information and assistance in completing the application:

For additional information regarding the mentioned call, the Reception Office of the Dom podiplomcev is available on the telephone number (01) 580 56 01 during office hours (Monday, Wednesday, Friday from 9 AM until noon, Wednesday from 2 PM until 4 PM) or at the e-mail address kaja.manndic@stud-dom-lj.si.

PriponkaVelikost
Microsoft Office document icon Public call202 KB
Javni razpisi

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2020/2021

 

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2020/2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov. ŠDL bo sklenil najemne pogodbe za največ 600 ležišč, od tega predvidoma 400 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem in 200 za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog

Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9

1000 Ljubljana
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2020/2021«

najkasneje do torka 14. 7. 2020.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: zasebniki@stud-dom-lj.si.

Vloge poslane na navedeni elektronski naslov morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto na naslov Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana z oznako »Javni razpis za zasebnike 2020/2021«.

Veljavnost

Od 15. junija 2020 do 14. julija 2020.

Druge javne objave

Obvestilo o spremembi roka za objavo Razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021

 

Na podlagi 1.a člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov je ministrica, pristojna za visoko šolstvo izdala sklep, da bo Ministrstvo za visoko šolstvo skupni Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021, objavilo najpozneje do 15. julija  2020, ko ga na svojih spletnih straneh objavijo tudi Pisarne za študentske domove.

O natančnem datumu objave razpisa vas bomo obvestili, takoj, ko nam bo ta informacija dostopna, kot je že predhodno napisano, pa je skrajni rok za objavo 15. julij 2020.

Študentski dom Ljubljana

Pisarna za študentske domove

 

 

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SPREJEM MLADIH RAZISKOVALCEV IN ŠTIPENDISTOV V DPL 2019-20


Objavljen je razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v Javni zavod Študentski dom Ljubljana.

Razpis je odprt do 20. septembra 2019.

Več v priponki.

Druge javne objave

RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020

 

Vsebina razpisa:

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja
II. Dodeljevanje subvencije
III. Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila)
IV. Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila)
V. Obveščanje študentov
VI. Predvideno število ležišč za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih
VII. Naslovi pisarn za študentske domove
VIII. Kontakt za pomoč študentom

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2019.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 16. avgusta 2019. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 16. avgusta 2019, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. avgusta 2019 v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

Kot pravočasna se upošteva:

1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. avgusta 2019 in

2.) prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 16. avgusta 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 21. avgusta 2019.

Po pošti, na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p. 99
1001 Ljubljana                                                                                                                                           

Osebno na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
1000 Ljubljana

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-pošta: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Kontakt in pomoč študentom:

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:

Enotni kontakti center:
E-naslov: ekc@gov.si
Telefon: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

Veljavnost:

Od 31. 5. 2019 do 16. 8. 2019.

Povezava do razpisa in prijave na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje  

 

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za bivanje 2019/2020141.56 KB
PDF icon Spremembe razpisa22.71 KB
Druge javne objave

RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2019/2020


Vsebina razpisa:

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanje
II. Dodeljevanje subvencije
III. Prošnja za sprejem
IV. Obveščanje študentov
V. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
VI. Naslovi pisarn za študentske domove

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2019/2020«. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Prošnjo za sprejem študent lahko odda kadarkoli med študijskim letom.

Prošnjo za podaljšanje študent lahko odda najkasneje do 16. avgusta 2019.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Veljavnost:

Prošnja za sprejem od 31. maja 2019 dalje.
Prošnja za podaljšanje od 31. maja 2019 do 16. avgusta 2019.

Druge javne objave

JAVNI RAZPIS za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2019/2020


Predmet javnega razpisa:

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2019/2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika. ŠDL bo sklenil najemne pogodbe za največ 600 ležišč, od tega predvidoma 420 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem in 180 za študente, ki podaljšujejo bivanje. Za študijsko leto 2019/2020 ponovno razpisujemo tudi mesta za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog:

Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9, 1000 Ljubljana,
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2019/2020«

najkasneje do ponedeljka 1. 7. 2019.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: igor.brlek@stud-dom-lj.si. Vloge poslane na navedeni elektronski naslov najkasneje do petka 1. 7. 2019 morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto na naslov Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana z oznako »Javni razpis za zasebnike 2019/2020«.

Veljavnost:

Od 31. maja 2019 do ponedeljka, 1. julija 2019.

Druge javne objave

Javno zbiranje ponudb za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem - dom 14

Druge javne objave

Javno zbiranje ponudb za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem - dom 4

Druge javne objave

Razpis za počitniško delo v Študentskem domu Ljubljana za poletje 2019

Druge javne objave

Namera o oddaji restavracije v študentskem domu - Dom na Litostrojski cesti

Študentski dom Ljubljana vse zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe v skladu z navodili, podanimi v dokumentaciji v zvezi z javno objavo.

Druge javne objave

JAVNI RAZPIS ZA SPREJEM MLADIH RAZISKOVALCEV IN ŠTIPENDISTOV V DPL 2018-19

Objavljen je razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v Javni zavod Študentski dom Ljubljana. Razpis je odprt do 20. septembra 2018.

Več v priponki.

Druge javne objave

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2018/2019

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2018/2019. objavljamo za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov. Študentski dom Ljubljana bo sklenil najemne pogodbe za največ 375 za študente, ki podaljšujejo bivanje. Za študijsko leto 2018/2019 ni več predvidenih subvencij za sprejem!

Naslov in rok za oddajo vlog
Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9, 1000 Ljubljana,
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2018/2019«

najkasneje do petka, 6. julija 2018.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: igor.brlek@stud-dom-lj.si.

Vloge v elektronski obliki morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto.

Veljavnost:
Od 14. junija 2018 do petek, 30. junija 2018.

Druge javne objave

Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2018/2019

 

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanja 
II. Dodeljevanje subvencije 
III. Prošnja za sprejem 
IV. Obveščanje študentov 
V. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih 
VI. Naslovi pisarn za študentske domove.
 

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu >Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2018/2019<. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Druge javne objave

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019

 
Objavljen je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/19.
 
Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2018/19 bo potekal od 1. 6. do 16. 8. 2018. V tem času mora kandidat, ki želi pridobiti subvencijo, izpolniti prošnjo za bivanje na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/bivanje/).
 
Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2018, priporočamo, da z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!
 
Prošnjo za sprejem in  podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/bivanje/.
 
Naslov Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo vloge:
 
1. po pošti:
 
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p. 99
1001 Ljubljana
 
2. osebno na naslov:
 
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
1000 Ljubljana
 
Telefonski številki za vse dodatne informacije sta:  (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si
 
Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:
 
Enotni kontakti center:
telefon: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki)
 
PriponkaVelikost
PDF icon Razpis 2018/19265.76 KB
Microsoft Office document icon Obvestilo o razpisu 2018/19151.5 KB
Razpisi delovnih mest

Razpis za počitniško delo v sektorju za študentske zadeve 2018

Druge javne objave

Razpis za počitniško delo v Študentskem domu Ljubljana za poletje 2018

Namera o oddaji prostora v najem

Druge javne objave

Javno zbiranje ponudb za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem

Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem

 

V priponki.

Druge javne objave

Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za študijsko leto 2017/2018

Objavljamo Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za študijsko leto 2017/2018. Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od dne objave razpisa do vključno 1. 5. 2018.

PriponkaVelikost
PDF icon Dodatni razpis 2017/2018125.99 KB
Druge javne objave

Razpis za direktorja ŠDL

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za direktorja ŠDL408.69 KB

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

PriponkaVelikost
PDF icon Namera o oddaji 538.11 KB
Javni razpisi

Public Tender for admission and prolonging Accommodation of early stage Researchers and Fellowship Recipients for 2017/2018

 

Public Tender for admission and prolonging Accommodation of early stage Researchers and Fellowship Recipients in Študentski dom Ljubljana public Institute for 2017/2018 academic year is published. Tender is open till Semptember 21th 2017. 

More information in attachment.

Javni razpisi

Public Tender for admission and prolonging Accommodation of early stage Researchers and Fellowship Recipients for 2017/2018

 

Public Tender for admission and prolonging Accommodation of early stage Researchers and Fellowship Recipients in Študentski dom Ljubljana public Institute for 2017/2018 academic year is published. Tender is open till Semptember 21th 2017. 

More information in attachment.

Javni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SPREJEM MLADIH RAZISKOVALCEV IN ŠTIPENDISTOV V DPL 2017-18

 

Objavljen je razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v Javni zavod Študentski dom Ljubljana. Razpis je odprt do 21. Septembra 2017.

Več v priponki.

 

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2017/2018

 

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2017/2018. objavljamo za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov. Študentski dom Ljubljana bo sklenil najemne pogodbe za največ 650 ležišč, od tega predvidoma 250 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem in 400 za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog
Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9, 1000 Ljubljana,
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2017/2018«

najkasneje do petka, 30. junija 2017.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: zasebniki@stud-dom-lj.si. Vloge v elektronski obliki morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto.

Veljavnost:
Od 1. junija 2017 do petek, 30. junija 2017.

PriponkaVelikost
PDF icon Javni razpis918.37 KB
PDF icon Navodila313.68 KB
PDF icon Prijava341.53 KB
Javni razpisi

Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2017/2018

Vsebina razpisa:

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanja
II. Dodeljevanje subvencije
III. Prošnja za sprejem
IV. Obveščanje študentov
V. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
VI. Naslovi pisarn za študentske domove

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2017/2018«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si

Opozarjamo na letošnjo novost pri nudenju tehnične in vsebinske pomoči študentom!
Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:
Enotni kontakti center:
e-naslov: ekc@gov.si
telefon: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki) 

Javni razpisi

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2017/2018

 

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2017/18 je odprt od 1. junija do 16. avgusta 2017.

Prošnjo za sprejem in  podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

Naslov Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo vloge:

1. po pošti:
    Visokošolsko središče v Ljubljani
    Študentski dom Ljubljana
    Pisarna za študentske domove
    p.p. 99
    1001 Ljubljana

2. osebno na naslov:
    Visokošolsko središče v Ljubljani
    Študentski dom Ljubljana
    Pisarna za študentske domove
    Svetčeva ulica 9, Dom VI
    1000 Ljubljana

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta:  (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in  e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si

Opozarjamo na letošnjo novost pri nudenju tehnične in vsebinske pomoči študentom!
Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:
Enotni kontakti center:
e-naslov: ekc@gov.si
telefon: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki) 

Vzorec soglasja (doc) pisarni za študentske domove, da pridobi podatke o dohodkih družinskega člana od FURS lahko najdete na http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje.

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis - bivanje 2017/18246.55 KB
Druge javne objave

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO

 

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO

1. Posredovanje informacij po telefonu - Info linija (delo poteka v sprejemni pisarni v Rožni dolini)
2. Administrativno delo - podpisovanje nastanitvenih pogodb (delo poteka v sprejemni pisarni v Rožni dolini)
3. Izvajanje projekta subvencioniranega bivanja študentov pri zasebnikih – obravnava vlog in podpisovanje pogodb (delo poteka v     pisarni za zasebnike v Rožni dolini)
4. Administrativno delo v Pisarni za študentske domove, v Rožni dolini, Dom VI

PRIJAVE NA RAZPIS

Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje in jih tovrstno delo zanima, vabimo, da dostavijo prijave (obrazec v prilogi) na naslov: Študentski dom Ljubljana, Svetčeva 9, Ljubljana, po pošti ali osebno v sprejemno pisarno, do 5. 6. 2017.   

Več v priponki.

Javni razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem 

PREDMET ODDAJE V NAJEM

a.) Predmet najema za Sklop 1, na naslovu Ilirska ulica 2, 1000 Ljubljana je najmanj 84 ležišč študentskega doma - Dom Ilirska, kuhinje in kopalnice pripadajoče ležiščem, ki so predmet oddaje v najem. Predmetu najema pripada tudi uporaba dežurne lože, TV sobe, prostora za posteljnino, rekreacijske sobe in skupnih prostorov doma.

b.) Predmet najema za Sklop 2, na naslovu Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana je najmanj 60 ležišč študentskega doma - Dom XIV, kuhinje in kopalnice pripadajoče ležiščem, ki so predmet oddaje v najem. Predmetu najema pripada tudi uporaba dežurne lože, prostora za posteljnino, učilnice in skupnih prostorov doma.

POSTOPEK  ZBIRANJA PONUDB TER ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Postopek zbiranja ponudb se izvaja skladno z določili uvodoma navedenega zakona in uredbe.
Javno zbiranje ponudb z razpisno dokumentacijo je objavljeno na spletni strani: www.stud-dom-lj.si.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele do 12. 6. 2017 do 12.00 ure na naslov:

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000 LJUBLJANA

Ponudnik mora na ovojnico pripisati: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM LEŽIŠČ ŠTUDENTSKEGA DOMA LJUBLJANA. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.

Javni razpisi

Razpisi za počitniško delo 2017

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO

DEŽURANJE V DOMOVIH ZAVODA ŠDL V JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU 2017

PRIJAVE NA RAZPIS

Kandidatke/kandidati naj dostavijo izpolnjene prijavne obrazce v recepcijo upravne zgradbe ŠDL, do petka, 26. maja 2017.

Več v priponki.

 

PriponkaVelikost
Microsoft Office document icon Prijava na razpis140 KB
Microsoft Office document icon Razpis142.5 KB
Javni razpisi

Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za Študijsko leto 2016/2017.

Dne 12. 12. 2016 je bil objavljen Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za Študijsko leto 2016/2017.

Prvi rok za oddajo vlog je 23. 12. 2016 in drugi rok je 20. 1. 2017. Celotno besedilo razpisa najdete v priponki.        

 

Prošnjo za sprejem in  podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

Naslov Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo vloge:

1    po pošti, na naslov:
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p. 99
1001 Ljubljana

2    osebno na naslov:
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
1000 Ljubljana

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta:  (01) 530 027 in (01) 530 6028 in  e-naslov: studentski.domovi@siol.net.

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis237.47 KB
Javni razpisi

Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javni zavod Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2016/2017

Vsebina razpisa

 1. Pogoji in merila za bivanje
 2. Predvideno število prostih mest za sprejem, podaljšanje bivanja, čas in cena bivanja
 3. Prošnja za sprejem, prošnja za podaljšanje bivanja,  naslov in rok za oddajo ter priloge
 4. Obveščanje študentov

Mladi raziskovalci in štipendisti pošljejo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja priporočeno po pošti najpozneje do četrtka, 22. septembra 2016.

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis3.49 MB
PDF icon Public Tender (English)210.01 KB
Javni razpisi

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/17 je odprt od 1. junija do 16. avgusta 2016.

Prošnjo za sprejem in  podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

Naslov Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo vloge:

 1. po pošti:
  Visokošolsko središče v Ljubljani
  Študentski dom Ljubljana
  Pisarna za študentske domove
  p.p. 99
  1001 Ljubljana
 2. osebno na naslov:
  Visokošolsko središče v Ljubljani
  Študentski dom Ljubljana
  Pisarna za študentske domove
  Svetčeva ulica 9, Dom VI
  1000 Ljubljana

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta:  (01) 530 027 in (01) 530 6028 in e-naslov: studentski.domovi@siol.net.

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis273.35 KB
Javni razpisi

Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2016/2017

Vsebina razpisa

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanja
 2. Prošnja za sprejem
 3. Obveščanje študentov
 4. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
 5. Naslovi pisarn za študentske domove

Rok za oddajo prošnje

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih in zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2016/2017«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis209.5 KB
PDF icon Call For Applications213.52 KB
PDF icon Obrazec vloge267.65 KB
PDF icon Application Form209.02 KB
Javni razpisi

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2016/2017

Predmet javnega razpisa
Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2016/2017 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika. Študentski dom Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ŠDL) bo sklenil najemne pogodbe za največ 900 ležišč, od tega predvidoma 150 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem, in 750 za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog
Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9, 1000 Ljubljana,
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2016/2017«

najkasneje do petka, 1. julija 2016.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: zasebniki@stud-dom-lj.si. Vloge v elektronski obliki morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto.

Veljavnost: 
sreda, 1. Junij 2016 do petek, 1. Julij 2016
PriponkaVelikost
PDF icon Razpis811.28 KB
PDF icon Navodila k razpisu305.46 KB
PDF icon Prijava na razpis235.52 KB