Ste na arhivskih straneh, ki se od januarja 2021 ne osvežujejo oziroma dopolnjujejo več. Za veljavno vsebino obiščite www.stud-dom-lj.si.
Študentski dom Ljubljana | Pravica bivanja za tuje študente

Pravica bivanja za tuje študente

Nahajate se tukaj

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranem bivanju študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10, 46/12) imajo pravico do subvencioniranega bivanja v javnih in zasebnih študentskih domovih, v dijaških domovih in pri zasebnikih študenti, ki so državljani Republike Slovenije.

Zaradi premajhnega števila prostih bivalnih zmogljivosti študenti, ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo ostale pogoje za subvencionirano bivanje na podlagi navedenga pravilnika, na vselitev čakajo po prednostnem seznamu oziroma na čakalni listi.

Tuji študenti imajo možnost bivati tudi v nekaterih dijaških domovih, ki niso polno zasedeni.

Glede morebitnih prostih mest za nesubvencionirano bivanje tujih študentov v dijaških domovih se na posamezne dijaške domove praviloma obrnejo posamezne fakultete, kjer študirajo tuji študentje (npr. Dijaški dom Vič, Gerbičeva 52a, 1000 Ljubljana, spletna stran: http://www.dd-vic.si/).

Informacije o najemu sob pri zasebnikih lahko tuji študenti dobijo na brezplačni posredovalnici sob m2 in sicer osebno v Študentski hiši SRCe, Židovska steza 6, 1000 Ljubljana, po telefonu na telefonski številki 080/98-67 ali preko spleta na spletni strani: www.svetovalnica.com/sobe/.

Za nekatere tuje študente pa je Republika Slovenija vseeno uspela zagotoviti možnost namestitve

Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji

1. za izmenjalne štipendiste v programu CEEPUS in bilaterali
(gre za 3 - max 9 mesečne izmenjave)
Za te štipendije študenti kandidirajo v svoji matični državi. (rok: 30. april vsako leto)

Informacije:
CMEPIUS
Ob železnici 16, SI-1000 Ljubljana
telefon: +386 1 620 9459
e-naslov: info@cmepius.si
splet: www.cmepius.si

2. za Slovence brez slovenskega državljanstva, ki prejemajo štipendijo javnega sklada po programu štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu.

Informacije:
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje
Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana
telefon: +386 1 434 1080
e-naslov: info@sklad-kadri.si
splet: www.sklad-kadri.si
Vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro, ob sredah pa tudi med 14.00 in 16.00 uro.

3. izmenjevalni programi EU - Erasmus

Informacije:
Univerza v Ljubljani, Mednarodna pisarna:
Tel.: +386 1 241 8592
e-naslov: intern.office@uni-lj.si 
splet: www.uni-lj.si

4. Zasebni tuji študenti zaradi zgoraj omenjenih razlogov žal nimajo možnosti bivanja v Študentskih domovih.