Ste na arhivskih straneh, ki se od januarja 2021 ne osvežujejo oziroma dopolnjujejo več. Za veljavno vsebino obiščite www.stud-dom-lj.si.
Študentski dom Ljubljana | Pogoji uporabe in pravne omejitve

Pogoji uporabe in pravne omejitve

Nahajate se tukaj

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju zavod) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu objavljenimi na spletnem mestu www.stud-dom-lj.si (besedila, fotografije, avdio-video posnetki, itd.).

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja zavoda prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) pa sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Odgovornost zavoda

Zavod se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj zavod ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe te spletne strani ali nezmožnosti oz. motenega delovanja uporabe le-tega.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog spremenimo brez predhodnega opozorila. Za kakršnekoli posledice takih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Nedovoljene uporabe

Strinjate se, da spletni strani ne boste uporabljali: (a) na način s katerim boste kršili lokalne, regionalne, nacionalne, tuje ali mednarodne statute, predpise, pravila, odredbe, pogodbe ali druge zakone (s skupnim imenom »Zakon«); (b) za zalezovanje, nadlegovanje ali tako, da škodujete drugemu posamezniku; (c) za oponašanje katerekoli fizične ali pravne osebe ali drugačno lažno predstavljanje vaše povezanosti s fizično ali pravno osebo; ali (d) za poseganje v ali motenje  spletnih strani zavoda oziroma strežnikov ali omrežij, ki so povezana s spletnimi stranmi. Poleg tega se strinjate tudi, (x) da v zvezi z  spletnimi stranmi ne boste uporabljali rudarjenja podatkov, robotov ali podobnih metod zbiranja oziroma ekstrakcije podatkov; ali (y) poskušali pridobiti nepooblaščeni dostop do kateregakoli dela spletnih strani oziroma drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, ki so povezana s spletnimi stranmi, prek vdorov v računalniški sistem, zbiranja gesel ali kako drugače.

Povezave s spletnimi mesti tretjih oseb

Povezave na spletnih straneh zavoda do spletnih strani tretjih oseb na tem mestu so vam dane na voljo zgolj kot ugodnost. Če povezave uporabite, boste zapustili spletne strani zavoda. Zavod ni zavezan, da spletne strani teh tretjih oseb pregleda, jih ne nadzira in ne prevzema nikakršne odgovornosti zanje (oziroma za izdelke, storitve ali vsebine, ki so na voljo na njihovih straneh). Zavod ne odobrava in ne daje nobenega zagotovila za spletne strani tretjih oseb ali za kakršnekoli informacije, izdelke, storitve ali gradivo na njih, oziroma za rezultate, ki jih lahko dobite z njihovo uporabo. Če se odločite za dostop do kateregakoli spletnega mesta tretjih oseb iz spletne strani zavoda, to storite izključno na lastno odgovornost.

Povezave s to spletno stranjo

Zavod ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.stud-dom-lj.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost zavoda za vse primere izključena.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.